Vestfold idrettskrets

Vestfold idrettskrets får 500.000 kroner til aktivitetslederkurs og utstyrspakker.

Idrettskretsen har 85.000 medlemmer og ønsker å få på plass mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Med prosjektet AktivSkole365 skal de utdanne enkelte 9. klasseelever ved hver skole. Disse elevene skal være ressurspersoner og skal skape daglig fysisk aktivitet for medelever. Lærere skal være bindeledd mellom idrettskretsen og elevene. Aktivitetslederkurset skal legge vekt på hvordan elevene best kan være rollemodeller for de andre og hvordan de kan skape og organisere gode aktiviteter med blant annet lavterskelutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?