Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet får 45000 kroner til katalogisering og formidling av historiske arkiver. Arkivet er depot for fylkeskommunens historiske arkiver og bevarer privatarkiver fra Vestfold. Disse stilles til rådighet for publikum. Vestfoldarkivet har fått overført arkivene etter tre lokalbanker og formålet er å bevare, systematisere, registrere og formidle disse slik at de blir tilgjengelig for fremtiden. Formidling vil skje gjennom foredrag, artikler og en utstilling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?