Vestoppland dølahestlag

Vestoppland dølahestlag får 30000 kroner til lavvo av tre. Laget er ett av 20 lokallag i Norge som jobber for bevaring av en av Norges nasjonale hesteraser, dølahesten. Siden de ikke har noe klubblokale, tenker de at en lavvo vil kunne gjøre samme nytten, da de er mye ute i friluft både sommer og vinter. Lavvoen i skogen skal være til glede for alle, og de kan ta med hestene på tur og overnatte.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?