«Vi kan gjøre en forskjell»

Lommedalen Idrettslag har vist at de virkelig vil ta et sosialt ansvar i nærmiljøet sitt. De er opptatt av å inkludere flest mulig og at alle barn og unge skal ha lik mulighet til å delta.

Lommedalen IL, her representert ved basketball-gruppa. (Foto: Katrine Lunke)

Laget ble stiftet i 1903 og er et fleridrettslag. De har et spenn i tilbudet utover det de fleste idrettslag har. Her tas alle godt imot uansett hvilke ambisjoner de har.

I 2020 fikk idrettslaget støtte til sitt prosjekt om å skape et klubbhus i Lommedalshallen til en attraktiv og trygg møteplass for og med barn og unge i lokalmiljøet (tildelt 100.000 kroner til aktivitetsutstyr til klubbhuset). De ville lage et sted og trives og føle tilhørighet. Klubben var opptatt av at ungdommene selv skulle sette sitt preg på lokalet og bidra på dugnad.

«Vi har mange engasjerte ungdommer og voksne. Vi kan gjøre en forskjell,» skrev de i søknaden til oss i 2020.

Klubben har tilbud om Åpen Bakke og Åpen hall. De har tidligere fått støtte til et prosjekt for å kunne tilby sunn, næringsrik mat og å bidra til at barn og unge tar sunne valg som skaper gode holdninger og varige endringer. I 2021 fikk de støtte til en skuddmaskin til basketball, som er en av aktivitetene i klubben.

Tildelinger til Lommedalen IL

2021, skuddmaskin: Basketgruppa fikk 80.000 kroner til ny skytemaskin.

2020, utstyr til klubbhus: idrettslaget fikk tildelt 100.000 kroner til aktivitetsutstyr til klubbhuset.

2019, mataktiviteter: Idrettslaget jobber for å kunne tilby sunn og næringsrik mat på idrettsarrangementer og i varmestua ved skisenteret. En Ivrig dugnadsgjeng lager alt fra frokost ved renn i bakken, til hjemmelaget middag ved camper, sommeridrettsuker og aktiviteter etter skolen. For å fortsatt legge til rette for sunn mat og drikke i forbindelse med treninger og arrangementer søkte idrettslaget om støtte til faste installasjoner og utstyr tilpasset storhusholdning. I tillegg til matkurs for barn og unge. De fikk tildelt 170.000 kroner til utstyr til kjøkkenet og matkurs.

2018, moro på ski: Idrettslaget drifter Lommedalen skisenter. I flere år har de arrangert skileik for barn hvor ungdommer har vært assistenter og trenere. I tillegg har de åpen bakke noen fredager, hvor det inviteres til gratis kjøring. Utstyr kan lånes i skisenteret slik at flere kan bli med. I bakken er det mye aktivitet både for medlemmer og andre i lokalmiljøet, og i 2018 fikk de tildelt 450.000 kroner til å bygge en gapahuk som en sosial samlingsplass i bakken, samt til utlånsutstyr.

2017, Breddeaktivitet: Lommedalen IL satser spesielt på å nå de som ikke ønsker å satse, men som likevel ønsker å være aktive og ha tilhørighet til klubben. For å kunne gi et variert aktivitetstilbud i et nytt breddeidrettssenter og samfunnshus fikk de tildelt 1.000.000 kroner til aktivitetsutstyr.

2016, tråkkemaskin: Stor dugnadsinnsats legges ned i driften av Lommedalen skisenter. Her er det gratis skiutleie, og alle skoler og barnehager kan fritt bruke senteret til aking og skiglede utenom åpningstid. For å slippe store kostnader til leie av tråkkemaskin fikk de 300.000 kroner til å investere i sin egen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?