Videre demokratilæring i «Ny-planet» utstilling

MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET får 660000 kroner til videreføre vandreutstilling, formidling og undervisningsmateriell til utstillingen “Ny planet”

Menneskerettighetsakademiet (MRA) jobber med å utvikle demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt. Utstillingen «Den nye planeten» er produsert av MRA, som ansvarlig partner, i samarbeid med Eidsvoll 1814/Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har finansiert produksjonen. I utstillingen blir en kjent med enslige mindreårige asylsøkere i Norge og får innblikk i deres tanker om hvilke verdier som skaper gode samfunn. Utstillingen fikk i 2019 midler til undervisningsmateriale og å reise rundt til 8 steder og har blitt vist for tusenvis av ungdommer. Nå får de støtte til å gjennomføre ytterligere 10 visninger i 2021, og bevisstgjøre og aktivisere skoleungdom rundt tematikken demokrati, ytringsfrihet og gode samfunnsverdier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?