Videreføring av håndverkstradisjoner

Fortidsminneforeningen setter i gang prosjektet “Håndlag” hvor de skal sørge for at unge håndverkere rekrutteres og får kompetanse innen tradisjonshåndverk.

Jentekurs. Foto: Fortidsminneforeningen

Foreningen har tidligere fått støtte til prosjektet “Kulturminner for alle”, som også innebærer økt kompetanse innen tradisjonshåndverk. Erfaringene herfra skal videreføres i «Håndlag».

Læringen skjer gjennom flere årlige workshops, kurs i formidling og møter mellom unge håndverkere og tradisjonsbærere over tid. Det vil også bli utdelt stipender til unge håndverkere, slik at de kan få ta del i miljøet gjennom faglige samlinger og seminarer.

Fortidsminneforeningen fikk tildelt 15 millioner kroner i 2020 til prosjektet “Håndlag”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?