Videreføring av Skolesjakken

NORGES SJAKKFORBUND får 4000000 kroner til gjennomføring av Skolesjakken i 2021 og 2022

Sparebankstiftelsen DNB har støttet forbundets tilbud gjennom Skolesjakken siden oppstarten i 2015. Nå fornyes støtten i to nye år, til og med 2022. Skolesjakken gir tilbud til alle landets skoler om sjakkundervisning og kurs for både lærere og elever, og forbund og klubber bidrar til å arrangere både lokale og nasjonale skoleturneringer. Til nå har ca. 900 skoler vært med, og rundt 16 000 elever deltok i skolesjakk i løpet av skoleåret 2019/20.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?