Videreformidle kunnskaper innen håndveving for ungdom

HAUGBO-GRUPPEN får 50000 kroner til utstyr til vevundervisning

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?