Videregående skole med tradisjonshandverk

Handverksskolen får 340.000 kroner til oppstartsinvesteringer til malerfag og byggteknikk.

Skolen på Dovre har som formål å utdanne unge og voksne i verneverdige fag og tradisjonshandverk. Deres pedagogikk bygger på såkalt handlingsbåren kunnskap med integrering av teori og praksis på verkstedet, fem dager i uka. Fra høsten 2017 vil skolen starte opp to nye linjer innen tradisjonshandverk; byggteknikk og malerfag. Det er stort behov for å utdanne håndverkere som kan jobbe for kulturminnevernet. Tilbudene er landsdekkende og de skal være et supplement til de ordinære utdanningstilbudene i byggfag og malerfag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?