Videreutvikle og opprettholde brøyting av naturisbane på Steinsfjorden

STEINSFJORDEN SKØYTEFORENING får 35000 kroner til brøyteutstyr

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?