Videreutvikle tilbudet og øke aktiviteten

GJØVIK SVØMMEKLUBB får 7 000 kroner til å kurse unge parainstruktører

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?