Videreutvikling av arenaen

Foreningen Losæter får 300.000 kroner til drivhusutstyr, aktivitetsutstyr og tjenester til interaktiv skilting.

Losæter er en kulturinstitusjon uten vegger i en av Bjørvikas allmenninger, hvor økologisk matproduksjon kobles med byutvikling, arkitektur, opplæring, kunst og kultur. De er en arena for frivillige organisasjoner som deltar i driften av en økologisk visningsgård og samtidig benytter stedet for egne prosjekter. Mesteparten av dem som er aktive er ungdom og unge voksne. For å videreutvikle denne arenaen søkes det om støtte til diverse utstyr for drivhus, jordbruk og aktiviteter, samt midler for å lage interaktiv skilting med QR-koder. Tiltaket er konkret og kommer til å gi barn og ungdom praktisk læring og mulighet til å utfolde seg fysisk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?