Videreutvikling av fiskepassasje

STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM får 425256 kroner til videreutvikling av laksetrapp

Næs Jernverksmuseum har som sin hovedoppgave å forvalte og formidle landets best bevarte jernverksanlegg og drive forskning og formidling innen hele det jernverkshistoriske fagfeltet. På anlegget er det bygget en fiskepassasje som gjør det lettere for fisken å finne veien videre opp forbi Hammerdammen. Denne skal nå videreutvikles og gjøres mer driftssikker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?