Videreutvikling Kvinnehelsehus Østlandet

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING fikk 5 450 000 kroner til Kvinnehelsehusene i Drammen og Oslo samt til nasjonal koordinator i 2024

N.K.S Kvinnehelsehus på Østlandet er et tiltak som styrker kvinner og barns helse ved å tilby en møteplass med kunnskapsformidling og aktiviteter som også fremmer kvinners livskvalitet og nettverk. Dette huset fungerer som et supplement til det offentlige, og er en lavterskel møteplass. GJennom denne tildelingen styrkes Kvinnehusene i Drammen og Oslo samt at Norske Kvinners Sanitetsforening får midler til en nasjonal koordinator. Norske Kvinners Sanitetsforening har fått tildelt 5 450 000 kroner til nasjonal koordinator og til Kvinnehelsehusene i Drammen og Oslo.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?