Vigeland-museet

Vigeland-museet får 35000 kroner til krakker og bord til barneverkstedet. Museet har som målsetting å heve kvaliteten på sin formidling, samt å nå ut til flere barn og unge, og har utviklet flere nye undervisningstilbud der aktivitet er en sentral del av tilbudet. Responsen har vært svært positiv, og i 2014 får de besøk av flere barn og skolelever i museet enn på lenge. Verkstedsrommet bærer dessverre sterkt preg av å være gammelt og slitt. Bordene har fliset seg opp og har stygge overflater, mens stolene er slitte og plasskrevende. Nå får museet midler til å oppgradere barneverkstedet slik at det blir mer barnevennlig.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?