Vikinghage i Botanisk hage

Naturhistorisk museum fikk 600.000 kroner i 2013 til vikinghage i Botanisk hage.

Utstillingen har form som et vikingskip. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Vikinghagen, som også brukes i undervisning for barn og unge, ble innviet i august 2014. Utstillingen er tverrfaglig, produsert i samarbeid med Kulturhistorisk museum. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med midler til anlegget, som var en av de store jubileumssatsingene i feiringen av Botanisk hages 200-årsjubileum i 2014.

I vikinghagen får du blant annet innblikk i nytteplanter, dyr og levesett i vikingtiden. Utstillingen har form som et vikingskip.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?