Vikingtelt til familiedag

RAKNEHAUGENS VENNER får 27000 kroner til vikingtelt

Foreningen forvalter Raknehaugen, som er Nord-Europas største gravhaug og som ble bygget på 500-tallet e.kr. De har tilsyn til haugen, utvikler friområdet og formidler historien om haugen til besøkende. Et av de viktigste formidlingstiltakene hvert år er en historisk familiedag som foregår i forbindelse med Kulturminnedagene. Dette er et stort gratis arrangement hvor det er vikingaktiviteter for barn, vikingmarked i tillegg til et fagseminar for voksne. Arrangementet holdes i samarbeid med andre lag og foreninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?