Viltkartlegging av nattaktive dyr i Norge

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE får 50 000 kroner til termisk drone for å kartlegge bever- og oterbestander

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?