Vinje Folkeakademi

Vinje Folkeakademi får 24.000 kroner til et prosjekt som skal gjøre deler av somalisk tradisjon kjent for innbyggere i Vinje.


Vinje Folkeakademi ønsker å lage et prosjekt på en bok som Kulturskolen har laget med innsamling av eventyr, leker og sanger fra det somaliske miljøet i Åmot. Målet er å gjøre deler av somalisk tradisjon kjent for alle innbyggere i Vinje.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 24.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?