Vinje idrettslag merking av løyper

Vinje IL er en aktiv klubb som har laget turkart for lokale løyper, men mangler god merking av løypene. De får 25.000 kroner til skilting og redskap.

Vinje idrettslag er et allidrettslag, som holder til i Vinje kommune i Telemark. I 2010 fikk de laget turkart med turløyper tegnet inn. Både vinter- og sommerløyper trengs å rustes opp og ryddes. I tillegg trengs det god merking av turløypene.

Rauland, som også ligger i Vinje kommune har gått inn på en type standard skilting av turveier, denne standarden vil også Vinje idrettslag inn på. De får 25.000 kroner til skilting og redskap.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?