Vinne Oppvekst

Vinne Oppvekst får 45.000 kroner til BMX-løype og biljardbord.

Vinne Oppvekst er et forum der idrettslag, FAU, lokale ildsjeler og skole møtes for å arbeide for å få et trygt og positivt lokalsamfunn for barn og unge. En BMX-løype og et biljardbord er nye planlagte aktivitetstilbud, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?