Vinterens skjulte verden

DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS får 250000 kroner til utstyr og formidling

Våtmarkssenteret jobber for at naturmangfoldet ivaretas og brukes på en bærekraftig måte, og formidler dette gjennom utstillinger, naturveiledninger og aktiviteter både på senteret og ved oppsøkende virksomhet. Nå skal de starte med formidling om hva som befinner seg i den skjulte verden under isen vinterstid. Ved hjelp av drone, mikroskop og annet utstyr skal de dokumentere livet under isen gjennom utforskende læring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?