Vinterutstyr

Elverhøy skole v/FAU får 40.000 kroner til ski og skøyter.

Flertallet av elevene ved spesialskolen har lærevansker innen språk, sanseintegrasjon, sosial kompetanse og konsentrasjon. De kommer fra alle sosiale lag og har ulik etnisk bakgrunn. Skolen fokuserer på læring gjennom fysisk aktivitet, og bruker utearealene ved Sognsvann og nærheten til marka aktivt i undervisningen. Eksisterende vinterutstyr som ski og skøyter bærer preg av høy alder og mye bruk, så de trenger støtte til innkjøp av nytt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?