Vis Sjøvett Asker og Bærum

Vis Sjøvett Asker og Bærum får 50000 kroner til utvikling og produksjon av poster til natursti på isen. Vis Sjøvett har som målsetting å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt og ferdsel på og ved vann, økt miljøbevissthet blant fritidsbrukere av sjø og vassdrag samt økt trivsel for båtfolket gjennom sikker og hensynsfull adferd. De laget i 2013 en provisorisk natursti på fjordisen utenfor Sandvika. Her var temaene informasjon og spørsmål om issikkerhet og livet i fjorden. For neste år ønsker de å lage naturstien mer solid og utvide med flere poster. Den vil bli satt ut når isen blir åpnet for fri ferdsel og tatt ned når isen blir stengt. Dette er også en natursti som elevene tar når de er på opplæring i issikkerhet og isfiske med Vis Sjøvett Asker og Bærum.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?