Vis Sjøvett Asker og Bærum

Vis Sjøvett Asker og Bærum får 35000 kroner til dataloggere og målesensorer. Vis Sjøvett har i 4 år hatt et undervisningsprosjekt på fjordisen hvor de inviterer skoleklasser på opplæring i issikkerhet og isfiske. Dette er for mange en ny og spennende aktivitet vinterstid. Totalt er det ca. 1800-2000 skoleelever som er med på dette hvert år. For neste år ønsker de å videreutvikle prosjektet, og vil gå til innkjøp av dataloggere og diverse målesensorer, som feks. måler salinitet, temperatur, turbiditet, strømhastighet og PH.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?