Vis Sjøvett Asker og Bærum

Vis Sjøvett Asker og Bærum får 139.000 kroner til kanoer med nødvendig utstyr.

Vis Sjøvett Asker og Bærum er en frivillig organisasjon. Deres målsetting er å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt, økt miljøbevissthet blant fritidsbrukere av sjø og vassdrag og økt trivsel for båtfolket gjennom sikker og hensynsfull adferd. Vis sjøvett Asker og Bærum har barn og unge som satsingsområde.

Sparebankstiftelsen DNB gir gavemidler til kanoer med nødvendig utstyr. Disse skal inngå i en utstyrbank, slik at skoleklasser som ønsker å dra på kanotur til en av øyene i indre Oslofjord kan få mulighet til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?