VIS-utstillingen

EDVARD MUNCH VIDEREGÅENDE SKOLE får 150000 kroner til utstilling

Håndverkssenteret ved Edvard Munch VGS har arbeidet med VIS-prosjektet siden 2019. Elever og lærlinger samarbeider med designere om å lage prototyper for møbel, smykke og tekstil. VIS skal vise hva som bor i dagens, og fremtidens, håndverkere og designere. De har som mål å fremme håndverksfagene i forhold til rekruttering, for å ta vare på kompetansen i de tradisjonelle håndverksteknikkene, få frem unge talenter og heve yrkesstoltheten blant de unge. Lærlinger i tillegg til elever fra Edvard Munch, Skedsmo og Valle videregående skoler og Hjerleid Handverksskole er med i utstillingen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?