Visningsrom og utstyr til Lygnavassdraget

Farsund kommune ved prosjekt Sørnorsk Kystnatur får 500.000 kroner til visningsrom og utstyr til Lygnavassdraget.

Prosjekt Sørnorsk Kystnatur er et av femten prosjekt i Norge i programmet Naturvern som er initiert av Direktoratet for Naturforvaltning.

Et av prosjektene går på Lygnavassdraget, et verna vassdrag, som skal gjøres mer tilgjengelig for allmennheten gjennom flere ulike tiltak. Tanken i prosjektet er at økt bruk av natur skal sikre allmenn forståelse for behovet for vern av natur. Tiltakene de skal igang med går blant annet ut på å i tilknytning til en laksetrapp lage et visningsrom/tunnell med interaktive undervannskamera og 180 graders film, tilgjengeliggjøre områdene langs vassdraget med sti, rasteplasser, broer osv. og legge til rette for naturstier, kunnskapsquiz, elvepadling osv.

Prosjektet gjøres i samarbeid med grunneiere, laksefiskere, elveeierlaget med flere. Et annerledes ut i naturenprosjekt som gjør at du vil komme nærme innpå fisken, og hvor det også vil være mulig å fiske i den samme elva og deretter se etter den fisken du ikke fikk. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til visningsrom, visningsutstyr, interaktivt kamera, informasjonsmateriell og skilting.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?