Visuell kunst på timeplanen

TØNSBERG KOMMUNE får 1500000 kroner til å gjennomføre et treårig kunstprosjekt 2023-2025 på skolene i Horten, Holmestrand, Færder og Tønsberg

Dette er et treårig kunstprosjekt for alle 8. trinnselevene på skolene i Horten, Holmestrand, Færder og Tønsberg. Prosjektet består av kunstnermøter, verksteder og utstilling i forbindelse med DKS-festivalen i juni. Kunstnermøtene finner sted ute på skolene og elevene skal selv skape et kunstverk sammen med den profesjonelle kunstneren.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?