Vitenlaben i Porsgrunn

Vitenlaben AS i Porsgrunn får 1 500 000 kroner til å bygge en ny utstillingsseksjon med planetarium og interaktive utstillinger om universet.

Vitenlaben AS er et av 8 regionale vitensentre i Norge, og er under etablering i sentrumsbydelen DownTown i Porsgrunn, der det er forventet å stå ferdig i slutten av 2011.

Et vitensenter er et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du lærer ved å leke, eksperimentere og utforske fenomener knyttet til natur, miljø, teknologi og universet.

Formålet med Vitenlaben er å stimulere barn og unges nysgjerrighet og interesse for temaene og fenomenene, og bidra til økt kunnskap. Senteret skal også tilby opplevelser og læring for allmenheten, og læreplanbaserte aktiviteter til skoleverk og barnehager i Telemark, søndre Vestfold og østre Aust-Agder. Et annet viktig mål er å sette vitenelementer inn i en historisk og kulturell sammenheng.

Vitenlaben er et aksjeselskap som eies av Tekna, Høgskolen i Telemark og det interkommunale næringsutviklingsselskapet Vekst i Grenland.

De ønsker de å bygge en utstillingsseksjon med planetarium og interaktive utstillinger om universet. Seksjonen skal romme filmframvisning med 3D-film, interaktive utstillinger og sitteplass for publikum.

Til utstillingen får Vitenlaben i Porsgrunn 1 500 000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?