Vitensenteret Grenland

Til aktivitetstiltak i forbindelse med etableringen av Vitensenteret Grenland gis 500.000 kroner.

Vitensenteret Grenland er et “Trykk på-, lag noe-, se noe skjer-museum” som skal etableres i et 2.500m2 stort bygg, eid av Hydro i Porsgrunn.

Vitensenteret Grenland skal være et brukertilbud til skoleverket i BTV regionen, og rette seg spesielt mot ungdomstrinnet og grunnkurs/VK1 på videregående skole. Vitensenteret skal stimulere elevenes nysgjerrighet og interesse for matematikk og naturfag, og være en læringsarena innenfor disse fagene.

Sparebankstiftelsen bidrar med kr 500.000 til aktivitetstiltak i prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?