Vognskjulet blir utstillingslokale

TJØLLING HISTORIELAG får 200000 kroner til oppgradering av bygg til bruk som møte- og utstillingslokale

Tjølling Historielag disponerer og ivaretar bygningene rundt tunet på Tjølling prestegård. Samlingene som stilles ut rommer alt fra skipshistorie i Hølen til tradisjonell bygdekultur. Historielaget har masse aktivitet som bygdedag, utstillinger, historiske vandringer og håndverksaktiviteter. Nå skal vognskjulet settes i stand slik at det kan blant annet brukes til utstillingslokale.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?