Vøienvolden, Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen, avdeling Oslo/Akershus, får 80.000 kroner til skilting og produksjon av onspot historie.

Vøienvolden gård på Sagene i Oslo brukes flittig av byens befolkning. Hit kommer man for konserter, fortellerstunder, kurs, omvisninger og åpen kafé.

I følge Fortidsminneforeningen er Vøienvolden i dag landets mest komplette 1700-talls-løkkeanlegg. Her suser historier i og mellom alle bygninger og trær. Sparebankstiftelsen DNB bidrar nå med midler til å få satt opp egnet skilting hvor det også skal fremkomme at man kan taste seg inn til mobilinformasjon on-spot før man går inn til anlegget.

Besøkende som kommer hit og lurer på hva dette er for et sted skal kunne benytte seg av såkalt On-Spot! (se: www.onspotstory.se) Ved hjelp av sin egen mobil kan besøkende, barn og unge, ringe et oppgitt nummer og få en liten historie på 2-3 minutter fortalt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?