Vøienvolden gård

Vøienvolden gård på Sagene får 100.000 kroner til møbler til potetkjelleren.

Vøienvolden gård drives av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, og er et av landets mest komplette løkkeanlegg. Gården brukes flittig av byens befolkning. Her finnes en cafe, og det arrangeres kurs, konserter, fortellerstunder og omvisninger. I 2008 ble potetkjelleren ferdig istandsatt med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Imidlertid trengs det møbler til denne, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB muliggjør dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?