Vollen Ungdomslag

Vollen Ungdomslag får 300000 kroner til sandanlegg. Ungdomslaget er en frivillig organisasjon som tilbyr idrett og kulturaktiviteter. De er opptatt av å skape aktiviteter som oppfattes som lavterskel og har begrenset kostnad for deltakerne. For å oppnå dette vil de etablere Vollen Aktivitetspark. Aktivitetsparken skal etableres ved å utnytte frialealene som ligger i tilknytning til idrettsanlegget og barne- og ungdomsskolen. Det er gjort undersøkelser som viser at de unge ønsker seg en møteplass hvor det skjer mange ulike aktiviteter. Et sandanlegg er et av elementene i aktivitetsparken.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?