Volumfestivalen og Elverum Rockeklubb

Volumfestivalen og Elverum Rockeklubb får 80.000 kroner til backline-rigg (trommesett og utstyr som musikerne selv ikke tar med seg til en konsert).

De unge musikerne i Elverum ønsker å spille konserter jevnlig, men det er dyrt å leie inn utstyr for å holde konsert. Derfor ønsker de seg en komplett backline-rigg (trommesett og utstyr som musikerne selv ikke tar med seg til en konsert) som skal eies av Volumfestivalen og Elverum Rockeklubb sammen, slik at utstyret kan utnyttes til det fulle.

På denne måten får unge musikere i Elverum muligheten til å holde konserter med høy kvalitetet året gjennom, og Volumfestivalen kan benytte dette utstyret under festivalen (tre dager i juni + enkeltkonserter omtrent hver tredje måned).

Volumfestivalen, som ble arrangert for første gang i 2003, er en årlig arena for nyutdannede, nyetablerte og unge musikere/band med tilknytning til Hedmark. Musikk, litteratur, scenekunst, kunst og film er innholdet i festivalen, og målet er å vise fram det beste som blir skapt av unge hedmarkinger innenfor disse kunstområdene. Volumfestivalen er en ikke-kommersiell festival.

Elverum Rockeklubb er en uavhengig, brukerstyrt forening laget av og for unge rock- og hip-hop-musikere i Elverum. Elverum Rockeklubb samarbeider også med Ungdommens Hus i Elverum.

Volumfestivalen v/ Sven Arild Storberget og Volumfestivalen får 80.000 kroner til backline-rigg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?