Wergeland 2008

Wergeland 2008 fikk 2.000.000 kroner i 2007 til en bok om Henrik Wergeland

Wergeland 2008 er et fellesprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll 1814 for å planlegge og gjennomføre nasjonens feiring av 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel.

En del av prosjektet har vært utarbeidelse av en bok om Henrik Wergeland. Boken, som har fått tittelen “Støv”, er skrevet av forfatteren Ivo de Figueiredo. “Støv” er skrevet med 16-18-åringer som hovedmålgruppe. Forfatterens utgangspunkt er at Henrik Wergeland var en høyst sammensatt og motsetningsfull person som på den ene side levde tett på et fattig, skittent og ganske uopplyst samfunn, og på den annen side hadde visjoner, tanker og ambisjoner som lå på et svært høyt åndelig og intellektuelt nivå. Boken vil bli gitt som klassesett til alle videregående skoler i landet.

Boken er i tillegg dramatisert og dette teaterstykket skal vises på flere skoler rundt om i landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?