Ytringsfrihet og demokrati

NANSENSKOLEN – NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN DIALOG NORSK FREDSSENTER får 389900 kroner til skolebesøk, konferanse og samarbeidsprosjekt

Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi ble opprettet i 1938 som en motkraft mot de totalitære ideologienes fremmarsj i Europa, med sterk verdimessig forankring i den humanistiske arven. Formålet til skolen har siden dette vært kampen mot vold, fordommer og intoleranse, og støtte for demokrati, ytringsfrihet og rettsstat. Siden 1959 har Nansenskolen vært en folkehøgskole, og som dette en arena for allmenndanning, folkeopplysning, dialog og samfunnsdebatt. Basert på sin erfaring ønsker skolen å igangsette tre prosjekter for å bevisstgjøre unge voksne om ytringsfrihetens betydning og motivere dem til aktiv deltakelse i demokratiet. De tre er skolebesøk i videregående skole med dilemmaer rundt ytringsfrihet som tema, konferanse om ytringsfrihet der 2.klassinger fra vgs i Oslo-regionen deltar og samarbeidsprosjekt med Muslimsk dialognettverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?