Utlån av instrumenter

Dextra Musica har bygget opp en unik samling strykeinstrumenter som stilles til disposisjon for norske musikere. Som musiker med et av våre instrumenter deltar du på konserter og aktiviteter rettet mot barn og unge for å bidra til å øke interessen for folkemusikk og klassisk musikk.

Moderne samling

Instrumenter fra vår moderne samling lånes ut etter prøvespill av Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Instrumentene er på utlån for en periode på 4 år, og tildeles etter søknad og prøvespill. Prøvespillet bedømmes av en jury bestående av lærere på Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt, Dextra-musikere og eksterne representanter.

Neste prøvespill:

Barratt Due musikkinstitutt: Prøvespill juni 2022
Søk om å få delta på prøvespill innen 1.mai

Norges musikkhøgskole: Prøvespill juni 2022
Søk om å få delta på prøvespill innen 1.mai

Folkemusikksamling

For folkemusikksamlingen vurderes henvendelser av et tildelingsutvalg bestående av Ingrid Schei Stuhaug, Håkon Høgemo, Stian Roland, Jo Asgeir Lie og Ole Aastad Bråten, og det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene.

Neste prøvespill:
Søk om å få låne instrument innen 1.mars

Historisk samling

For den historiske samlingen vurderes henvendelser av et tildelingsutvalg bestående av Peter Herresthal, leder, Leif Ove Andsnes, Marianne Thorsen og Stephan Barratt-Due, og det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene. Årlige prøvespill for kortvarige lån av instrumenter til musikere i etableringsfasen.

Neste prøvespill:
Musikere i etableringsfasen: August 2022.
Søk om å delta på prøvespill innen 15.juni 2022.  

Søknader

Søknader om å få låne instrument sendes dextramusica@sparebankstiftelsen.no.
NB: Merk eposten med hvilken samling det søkes instrument fra.

Søknadene skal inneholde:

  • Navn
  • Telefon
  • E-post
  • Alder
  • Instrument
  • Hvorfor vil du låne et instrument?
  • Fremtidige ambisjoner
  • Kort CV
  • Anbefaling fra lærer (for moderne samling)

Kontaktpersoner

Dextra Musica:
Eline Moe Melgalvis: eline@sparebankstiftelsen.no

Barratt Due musikkinstitutt:
Bård Monsen: baard.monsen@bdm.no

Norges musikkhøgskole:
Peter Herresthal: pherreesthal@me.com

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?