Utlån av instrumenter

Dextra Musica har bygget opp en unik samling strykeinstrumenter som stilles til disposisjon for norske musikere. Som musiker med et av våre instrumenter deltar du på konserter og aktiviteter rettet mot barn og unge for å bidra til å øke interessen for folkemusikk og klassisk musikk.

Moderne samling

Instrumenter fra vår moderne samling lånes ut etter prøvespill av Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Instrumentene er på utlån for en periode på 4 år, og tildeles etter søknad og prøvespill. Prøvespillet bedømmes av en jury bestående av lærere på Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt, Dextra-musikere og eksterne representanter.

Ledige instrumenter:
Prøvespill Norges musikkhøgskole 3. juni kl. 16- 20. Søknadsfrist 15.mai
Prøvespill Barratt Due musikkinstitutt 14. juni kl. 16-20. Søknadsfrist 1.juni

Folkemusikksamling

Ledige instrumenter lyses ut og alle henvendelser vurderes av en tildelingskomite og det gjennomføres prøvespill ved behov. Det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene. 

Ledige instrumenter:
Ingen ledige instrumenter for øyeblikket. Det vil annonseres ved ledige instrumenter.

Historisk samling

Ledige instrumenter lyses ut og alle henvendelser vurderes av en tildelingskomite og det gjennomføres prøvespill ved behov. Det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene. 

Ledige instrumenter:
Det er to kontrabasser ledig for musikere i etableringsfasen i 2023. Søk om å få låne instrument innen 1. juni 2023.

Søknader

Søknader om å få låne instrument sendes dextramusica@sparebankstiftelsen.no.
NB: Merk eposten med hvilken samling det søkes instrument fra.

Søknadene skal inneholde:

  • Navn
  • Telefon
  • E-post
  • Alder
  • Instrument
  • Hvorfor vil du låne et instrument?
  • Fremtidige ambisjoner
  • Kort CV
  • Anbefaling fra lærer (for moderne samling)

Kontaktpersoner

Dextra Musica:
Eline Moe Melgalvis: eline@sparebankstiftelsen.no

Barratt Due musikkinstitutt:
Bård Monsen: baard.monsen@bdm.no

Norges musikkhøgskole:
Peter Herresthal: pherresthal@me.com

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?