Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger valgkomiteen for Sparebankstiftelsen DNB. Den består av åtte medlemmer fra hver region som er representert i generalforsamlingen.

Norges Jeger- og Fiskerforbund skal gjennom et treårig prosjekt reparere og restaurere gyte- og oppvekstområder for sjøørreten i Oslofjorden. (Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund)

I tillegg er leder av valgkomiteen generalforsamlingens leder.

Arbeidsoppgaver for valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller kandidater til styret i Sparebankstiftelsen DNB foran styrevalg i generalforsamlingen. De innstiller forslag til godtgjørelser for tillitsvalgte.

Og de nominerer kandidater for det enkelte valgområdet foran kundevalget til generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

  • Siri Nodland (leder)
  • Cathrine Rød Gundersen
  • Einar Ask
  • Loveleen Rihel Brenna
  • Ellen Eriksen
  • Thomas Fosen
  • Kjersti Linnerud
  • Torger Ødegaard


Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?