Varslingstjeneste

Sparebankstiftelsen DNB har en varslingstjeneste.

Varslingstjenesten gjør det mulig å varsle anonymt om kjennskap til eller mistanke om uakseptabel adferd, uten risiko for negative konsekvenser for varsleren. Eksempler på slike forhold kan være økonomiske misligheter, korrupsjon, mobbing eller trakassering.

Tjenesten driftes av granskingsenheten i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?