Varslingstjeneste

Sparebankstiftelsen DNB har etablert en egen varslingstjeneste.

Varslingstjenesten gjør det mulig for ansatte og andre å varsle om kjennskap til eller mistanke om uakseptabel adferd – uten risiko for negative konsekvenser for varsleren. Eksempler på slike forhold kan være økonomiske misligheter, korrupsjon, mobbing eller trakassering.

Tjenesten driftes av granskingsenheten i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?