Ønsker du å søke støtte?

Neste søknadsfrist er 1. september

Les hvordan du søker

Nyheter

Skredsvigs kunstnerhjem Hagan, Eggedal

Skredsvigs kunstnerhjem får nytt galleri

I snart ti år har Hege Christina Skredsvig jobbet for å bygge et galleri for å hedre sin oldefar Christian Skredsvig (1854-1924). Neste år åpner hun Galleri Skredsvig i Hagan i Eggedal med 4,5 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Nyhetsarkiv

Siste fra Din side

Flere nyheter fra gavemottakere

Gamlebyen sport og fritid

Vi utløser gode krefter

Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører vi - som en uavhengig allmennyttig stiftelse.

Les mer om oss

Bilde - 1

Nikolai Astrup

Priseld

Olje på lerret, 136x196cm

Månedens kunstverk: Juli 2015

Sankthansbål og sankthansfeiring er blant de motivene Nikolai Astrup (1880-1928) viet mest oppmerksomhet, og som ettertidens kunsthistorie har vurdert som særlig viktig i hans produksjon.

Les mer