200 år med sparebanktradisjoner

Året 2022 feirer vi tohundreårsjubileet til Christiania Sparebank, som var Norges første sparebank.

I likhet med Sparebankstiftelsen DNB var også Oslo Sparebank opptatt av å bidra til økt friluftsliv. Bildet er fra Seljord Økologiske Hage. (Foto: Oda Waale).

Historien til Sparebankstiftelsen DNB startet i 1822 med åpningen av landets første sparebank: Christiania Sparebank.

Sparebanken var en viktig bidragsyter til gode samfunnsformål. Denne sparebanktradisjonen har Sparebankstiftelsen DNB forvaltet og videreført siden 2002.

Hva skjer i jubileumsåret?

I jubileumsåret skal vi fortsette tradisjonen med å gi støtte til gode formål. Målet er å skape enda mer glede, først og fremst for barn og unge i stiftelsens områder på Østlandet.

Det vil også bli ekstra mange konserter med musikere som spiller på instrumenter i instrumentsamlingen vår, i tillegg til en Nordisk dirigentfestival.

En helg i midten av mai samles unge fra fritidsklubber i Oslo til gratis festival på Sentralen. I august blir det gratis utendørskonsert med Oslo-filharmonien på Slottsplassen. Og i september arrangeres Verdens Kuleste Dag, en gratis aktivitetsdag for barn på Akershus festning.

I juni blir det mulig å se kunstsamlingen vår på Munchmuseet. Utstillingen vil vise kunstverk som til vanlig er langtidsutlånt til forskjellige norske kunstmuseer. Når vi nå samler dem, blir det i en mangfoldig utstilling som strekker seg fra den folkekjære vestlandskunstneren Nikolai Astrup til avantgardisten Kurt Schwitters. Mer om utstillingen på Munchmuseet.no.

I jubileumsåret kommer det også en egen bok om sparebankenes og sparebankstiftelsenes allmennyttige virksomhet de siste 200 årene. Historieprosjektet ledes av historiker Lars Fredrik Øksendal og skal gi et innblikk i hvordan gavevirksomheten for norske sparebanker har utviklet seg gjennom de siste 200 årene. Hva har det vært behov for å gi støtte til i Norge fra tidlig i 1800-årene og fremover til i dag, og hvordan har bistand fra slike store private bidragsytere satt spor gjennom årene?

Historien bak sparebanken

Christiania Sparebank ble startet i 1822. Banken ble etablert for småfolket, i en økonomisk trang tid, men utviklet seg raskt til en sterk og lønnsom virksomhet.

I 1840 ble det bestemt at en andel av Christiania Sparebanks årlige overskudd kunne benyttes til allmennyttige formål, og i årene som fulgte ble banken kjent for sine store donasjoner til byens beste. Pengene ble gitt til blant annet teatre, orkestre, kor, biblioteker, muséer, speider- og idrettsarbeid, sykehus, barne- og gamlehjem og feriekolonier.

Sparebankloven fikk en tilføyelse i 1917 om at 70 prosent av årsoverskuddet kunne benyttes til gaver under visse forutsetninger. Utdeling av midler til lokale allmennyttige formål ble dermed en vesentlig oppgave for alle norske sparebanker.

Etter at Christiania endret navn til Oslo i 1925, ble Christiania Sparebank til Oslo Sparebank.

I 1970 ble Oslo Sparebank slått sammen med Akers Sparebank. Deretter kom flere større og mindre fusjoner, før Sparebanken NOR ble dannet i 1990. Dermed ble det som opprinnelig var over 100 tidligere sparebanker på Østlandet samlet i én sparebank.

I 2002 ble Sparebanken NOR omdannet til aksjebank. Bankens grunnfond ble da gitt til en nyopprettet sparebankstiftelse, som kjøpte aksjer i den omdannede banken. Eiere av grunnfondsbevis (egenkapitalbevis) fikk også disse gjort om til aksjer.

Året etter fusjonerte Sparebanken NOR og DnB og ble til DnBNOR. Banken skiftet etter hvert navn til DNB, og derfor heter stiftelsen nå Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen eier cirka 8,4 prosent av aksjene i banken.

Vil du ha mer bakgrunn? Se også: Vår historie.  

Sparebankstiftelsen overtar sparebanktradisjonen

Da Sparebankstiftelsen DNB ble etablert overtok den tradisjonen med å gi støtte til gode formål etter alle de sparebankene den springer ut fra. Det er utbyttet fra stiftelsens aksjer i DNB, som opprinnelig kom fra Sparebanken NORs grunnfond, som brukes til samfunnsnyttige formål. 

Det finnes mange paralleller i tildelinger fra da til nå. For eksempel støttet Oslo Sparebank skoleskipet Christian Radich, som ble bygget i 1935. I dag brukes skipet blant annet til selvutviklingsprogrammet Windjammer, for ungdom som er i ferd med eller har droppet ut av videregående skole. Sparebankstiftelsen DNB jobber for at flere unge skal føle tilhørighet, og har derfor støttet programmet.

En annen mottaker gjennom tidene er Den Norske Turistforening. I forbindelse med DNTs 100-års jubileum i 1968 ga Oslo Sparebank et bidrag til byggingen av en selvbetjent hytte ved Lufsjå i Tinn. I 2021 fikk DNT tildelt 50 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til vedlikehold av turisthytter på Østlandet for å sikre et varig og godt hyttetilbud.

Vår opprinnelse: Norges første sparebank

Christiania Sparebank hadde sitt første kontor i byens daværende rådhus i Dronningens gate. Senere holdt banken til på ulike steder i byen, frem til bankens første egne hovedkontor ble bygget i Øvre Slottsgate 3, og sto ferdig i 1896. En klassisk bankbygning med marmor, søyler og smijern, og med hvelv, bankbokser og tykke ståldører. Her var det bankvirksomhet i over 100 år.

I dag er den gamle bankbygningen restaurert og bygget om til arrangementshuset Sentralen. Det åpnet i 2016 og er eid og drevet av Sparebankstiftelsen DNB.

Kilder: SNL, Oslo Byleksikon, Christiania Sparebank 1822-1922, Oslo Sparebank 1922-1972, Streiftog gjennom 150 år utgitt av Oslo Sparebank.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?