200 år med sparebanktradisjoner

Året 2022 feirer vi tohundreårsjubileet til Christiania Sparebank, som var Norges første sparebank.

I likhet med Sparebankstiftelsen DNB var også Oslo Sparebank opptatt av å bidra til økt friluftsliv. Bildet er fra Seljord Økologiske Hage. (Foto: Oda Waale).

Historien til Sparebankstiftelsen DNB startet i 1822 med åpningen av landets første sparebank: Christiania Sparebank.

Sparebanken var en viktig bidragsyter til gode samfunnsformål. Denne sparebanktradisjonen har Sparebankstiftelsen DNB forvaltet og videreført siden 2002.

Hva skjer i jubileumsåret?

I jubileumsåret fortsetter vi tradisjonen med å gi støtte til gode formål. Målet er å skape enda mer glede, først og fremst for barn og unge i stiftelsens områder på Østlandet.

Det vil holdes også ekstra mange konserter med musikere som spiller på instrumenter i instrumentsamlingen vår, i tillegg til en Nordisk dirigentfestival.

En helg i midten av mai samles unge fra fritidsklubber i Oslo til gratis festival på Sentralen. I august blir det gratis utendørskonsert med Oslo-filharmonien på Slottsplassen. Og i september arrangeres Verdens Kuleste Dag, en gratis aktivitetsdag for barn på Akershus festning.

I juni blir det mulig å se kunstsamlingen vår på Munchmuseet. Utstillingen vil vise kunstverk som til vanlig er langtidsutlånt til forskjellige norske kunstmuseer. Når vi nå samler dem, blir det i en mangfoldig utstilling som strekker seg fra den folkekjære vestlandskunstneren Nikolai Astrup til avantgardisten Kurt Schwitters. Utstillingen vil senere bli vist på Kode i Bergen.

Til allmenn nytte

I anledning 200-års jubileet, har det blitt utgitt en bok om sparebankenes og sparebankstiftelsenes allmennyttige virksomhet fra 1822 frem til i dag. Boka «Til allmenn nytte. Om gaver, sparebanker og sparebankstiftelser gjennom 200 år», ble utgitt i oktober 2022. Den er skrevet av historiker Lars Fredrik Øksendal, førsteamanuensis i økonomisk historie ved Høgskolen i Innlandet og med doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Boka er utgitt på Universitetsforlaget, og utgivelsen er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Boka gir et innblikk i hvordan gavevirksomheten for norske sparebanker har utviklet seg gjennom de siste 200 årene. Sett ut ifra hvilke allmennyttige formål som har blitt prioritert, gis et bilde av hvordan norske byer og lokalmiljøer har utviklet seg gjennom historien.

Begynnelsen på sparebanktradisjonen

Christiania Sparebank var Norges første sparebank, grunnlagt i 1822, og er banken Sparebankstiftelsen DNB springer ut fra. Banken ble etablert for småfolket, i en økonomisk trang tid, men utviklet seg raskt til en sterk og lønnsom virksomhet.

Banken sørget i 1840 for å få på plass et rammeverk som muliggjorde utdelinger fra sparebankene, og derfra startet en storstilt utdelingspraksis fra sparebanker over hele landet til ulike sosiale og veldedige formål.

Christiania Sparebank ble kjent for sine store donasjoner til byens beste. Pengene ble gitt til blant annet teatre, orkestre, kor, biblioteker, muséer, speider- og idrettsarbeid, sykehus, barne- og gamlehjem og feriekolonier.

Etter at Christiania endret navn til Oslo i 1925 ble Christiania Sparebank til Oslo Sparebank, og i 1970 ble Oslo Sparebank slått sammen med Akers Sparebank. Deretter kom flere større og mindre fusjoner, før Sparebanken NOR ble dannet i 1990. Dermed ble det som opprinnelig var over 100 tidligere sparebanker på Østlandet samlet i én sparebank.

I 2002 ble Sparebanken NOR omdannet til aksjebank. Bankens grunnfond ble da gitt til en nyopprettet sparebankstiftelse, som kjøpte aksjer i den omdannede banken. Eiere av grunnfondsbevis (egenkapitalbevis) fikk også disse gjort om til aksjer.

Året etter fusjonerte Sparebanken NOR og DnB og ble til DnBNOR. Banken skiftet etter hvert navn til DNB, og derfor heter stiftelsen nå Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen eier cirka 8,4 prosent av aksjene i banken.

Vil du ha mer bakgrunn? Se også: Vår historie.  

Sparebankstiftelsen overtar sparebanktradisjonen

Da Sparebankstiftelsen DNB ble etablert overtok den tradisjonen med å gi støtte til gode formål etter alle de sparebankene den springer ut fra. Det er utbyttet fra stiftelsens aksjer i DNB, som opprinnelig kom fra Sparebanken NORs grunnfond, som brukes til samfunnsnyttige formål. 

Det finnes mange paralleller i tildelinger fra da til nå. For eksempel støttet Oslo Sparebank skoleskipet Christian Radich, som ble bygget i 1935. I dag brukes skipet blant annet til selvutviklingsprogrammet Windjammer, for ungdom som er i ferd med eller har droppet ut av videregående skole. Sparebankstiftelsen DNB jobber for at flere unge skal føle tilhørighet, og har derfor støttet programmet.

En annen mottaker gjennom tidene er Den Norske Turistforening. I forbindelse med DNTs 100-års jubileum i 1968 ga Oslo Sparebank et bidrag til byggingen av en selvbetjent hytte ved Lufsjå i Tinn. I 2021 fikk DNT tildelt 50 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til vedlikehold av turisthytter på Østlandet for å sikre et varig og godt hyttetilbud.

Vår opprinnelse: Norges første sparebank

Christiania Sparebank hadde sitt første kontor i byens daværende rådhus i Dronningens gate. Senere holdt banken til på ulike steder i byen, frem til bankens første egne hovedkontor ble bygget i Øvre Slottsgate 3, og sto ferdig i 1896. En klassisk bankbygning med marmor, søyler og smijern, og med hvelv, bankbokser og tykke ståldører. Her var det bankvirksomhet i over 100 år.

I dag er den gamle bankbygningen restaurert og bygget om til arrangementshuset Sentralen. Det åpnet i 2016 og er eid og drevet av Sparebankstiftelsen DNB.

Kilder: SNL, Oslo Byleksikon, Christiania Sparebank 1822-1922, Oslo Sparebank 1922-1972, Streiftog gjennom 150 år utgitt av Oslo Sparebank.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?