Vår historie

Norges første sparebank var opprinnelsen til Sparebankstiftelsen DNB.

Christiania Sparebank fikk sitt første egne hovedkontor i Øvre Slottsgate 3. Her var det bankvirksomhet i over 100 år. I dag er den gamle bankbygningen restaurert og bygget om til arrangementshuset Sentralen.

Christiania Sparebank var Norges første sparebank, grunnlagt i 1822, for over 200 år siden. Dette er banken Sparebankstiftelsen DNB springer ut fra.

Christiania Sparebank ble kjent for sine store donasjoner til byens beste. Pengene ble gitt til blant annet teatre, orkestre, kor, biblioteker, muséer, speider- og idrettsarbeid, sykehus, barne- og gamlehjem og feriekolonier.

I 2022 feiret vi tohundreårsjubileet til Christiania Sparebank. I anledning jubileet ga vi ut en bok om den lange gavetradisjonen, skrevet av historiker Lars Fredrik Øksendal, professor i økonomisk historie.

Mer om utviklingen av gavevirksomheten gjennom 200 år.

Opprettelsen av Sparebankstiftelsen DNB

I 1925 endret byen navn fra Christiania til Oslo, og Christiania Sparebank endret navn til Oslo Sparebank.

I 1970 ble Oslo Sparebank slått sammen med Akers Sparebank. Deretter kom flere større og mindre fusjoner, før Sparebanken NOR ble dannet i 1990. Det som opprinnelig var over 100 tidligere sparebanker på Østlandet var nå samlet i én sparebank.

I 2002 vedtok stortinget de nødvendige lovendringene som gjorde at Sparebanken NOR kunne omdannes til en aksjebank. Den selveide egenkapitalen til banken ble da konvertert til aksjer og sparebankstiftelsen ble opprettet med med 21 millioner aksjer i den gang Gjensidige NOR ASA.

Stiftelsen skulle ivareta et langsiktig eierskap og videreføre sparebanktradisjonene relatert til å gi støtte til allmennyttige formål.

Året etter fusjonerte Sparebanken NOR og DnB og ble til DnBNOR. Banken skiftet etter hvert navn til DNB. Derfor heter stiftelsen nå Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen eier i dag cirka 8,4 prosent av aksjene i banken.

Nye sparebankstiftelser

​I 2009 kom en lovendring som ga sparebankene økt adgang til å velge mellom forskjellige modeller for omdanning, sammenslåing og kapitalstruktur, og etter dette har det kommet mange nye sparebankstiftelser rundt om i landet.

Sparebankstiftelsenes oppgave er å eie en andel i den banken de har sprunget ut ut av, samt å drive allmennyttig virksomhet i de områdene der midlene opprinnelig kommer fra.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?