Bidrag til prosjekter innen klima, miljø og naturvern

I 2022 ga stiftelsen 57 millioner kroner i støtte til 43 prosjekter innen klima, miljø og naturvern. Her får du oversikt over hva vi har bidratt til og noen eksempler på tildelinger.

Med stor dugnadsinnsats gjennomfører dykkeklubber ryddeaksjoner for å fjerne søppel og spøkelsesredskap, med støtte fra stiftelsen. Her fra Smeasundet i Haugesund. (Foto: Norges Dykkeforbund)

Blant tiltakene som fikk støtte, er prosjekter som bidrar til å bevare naturmangfoldet, og som formidler hvordan økosystemene påvirkes av menneskelig atferd. Stiftelsen støtter tiltak som innebærer praktisk arbeid på feltet, restaurering av natur og tiltak som bidrar til kunnskap om og bevaring av arter og naturtyper.

Vi gir også støtte til tiltak mot forsøpling, opprydning i strandlinjen og på sjøbunnen, samt holdningsskapende tiltak.

EKSEMPLER PÅ TILDELINGER:

Dykkerer rydder under vann: Med stor dugnadsinnsats har dykkeklubber de siste årene gjennomført ryddeaksjoner for å fjerne søppel og spøkelsesredskap under vann, med støtte fra stiftelsen.

Rosareke foreningen for sjøørretens venner, har fått støtte til arbeidet for å redde sjøørretbekkene på Hvaler og ellers i Oslofjorden, og inspirerer barn og unge til å delta i arbeidet.

Havforskningsinstituttet med flere samarbeidspartnere startet i 2018 prosjekt Frisk Oslofjord, hvor formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om fjorden og å restaurere de viktige fiskeforekomstene.

Gjenbruk, utlån og redusere matsvinn

Stiftelsen er opptatt av at vi skal ta vare på det vi har, og alle som søker støtte oppfordres til gjenbruk, utlån og reparasjon av utstyr. I 2022 ble 3,7 millioner kroner gitt i støtte til utlånsutstyr til 21 organisasjoner som frivilligsentraler, BUA og andre organisasjoner som har ordninger for utlån.

Stiftelsen støtter også tiltak som øker bevisstheten om forbruk og bidrar til å endre adferd og vaner. Det kan for eksempel være å lære bort grunnleggende reparasjonsteknikker slik at vi kan reparere ting fremfor å kaste og kjøpe nytt, eller andre forbruksreduserende og kompetansehevende tiltak som formidlingsopplegg, fiksefester, klesbyttedager og byttemarkeder. I tillegg gis det støtte til prosjekter som har som mål å redusere matsvinn.

EKSEMPLER PÅ TILDELINGER:

Norges Husflidslag har fått støtte til prosjektet «Alt kan fikses!». De skaper møteplasser der frivillige kan dele av sin kunnskap, for at unge skal lære å reparere egne klær. Lokale husflidslag over hele landet arrangerer fikselaug, klesbyttedager, undervisning og kursing. Til dette får de utstyr, informasjonsmateriell og opplæring.

Norges Seilforbund fikk i 2022 støtte til «Prosjekt Gjenbruk» hvor de skal pusse opp eldre båter som skal viderefordeles til ny aktivitet.

Framtiden i våre hender har fått støtte til undervisning om matsvinn på ungdomsskoler på Østlandet, og løsninger til å redusere matsvinn. 

Bærekraftige løsninger i idretten

Stiftelsen har gitt flere tildelinger til bærekraftige løsninger i idretten blant annet til energibesparende tiltak.

EKSEMPLER PÅ TILDELINGER:

Norges Idrettsforbund har fått støtte til et miljøfond og en verktøykasse for en mer bærekraftig idrett.

Viken Idrettskrets har fått støtte til prosjektet Grønt lys for idretten. Prosjektet har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg ved at de bytter til moderne og energibesparende lysteknologi.

Gjelleråsen IF fikk støtte til jordvarme som energikilde på fotballfeltet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?