Dette gis det ikke støtte til

Her får du oversikt over hva stiftelsen ikke støtter, og som vil gi avslag på søknaden.

Stiftelsen gir ikke støtte til:

 • Enkeltstående arrangementer eller aktiviteter med kort varighet. Det gjelder også studiereiser, skoleturer, reiser til idrettscuper, klassearrangementer, inngangsbilletter, premier eller «gi-bort-artikler».
 • Offentlige kjerneoppgaver.
 • Ordinær drift, altså løpende utgifter som leie av lokaler, strøm, administrasjonskostnader og så videre.
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet.
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
 • Forskning, unntatt forskning til formål som angår stiftelsens egen virksomhet.
 • Religiøse og partipolitiske tiltak/prosjekter. Støtte kan gis til prosjekter i regi av religiøse og politiske organisasjoner når aktiviteten er åpen for alle.
 • Nødhjelp og bistand.
 • Rehabilitering, oppussing eller reparasjon av objekter i privat eie.
 • Allerede gjennomførte tiltak eller inndekking av gjeld.
 • Utstyr som er innkjøpt før man får svar på søknaden.
 • Tiltak som kun har voksne som målgruppe (tiltak mot målgruppen unge voksne kan få støtte).
 • Aktiviteter som foregår utenfor Norge.

Søkeren er privatperson eller kommersiell virksomhet

Du kan dessverre ikke søke som privatperson. Vi gir heller ikke støtte til prosjekter som har privat gevinst som mål. Du bør heller finne en ideell organisasjon å samarbeide med.

Dere har fått støtte før, men ikke sendt sluttrapport

Det går fint å søke flere ganger, men dersom tidligere søknad ble innvilget må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen. (Eventuelle underavdelinger kan søke selv om en annen avdeling ennå ikke har levert sluttrapport. Med underavdeling menes f.eks. at Barnas Turlag Skien er en underavdeling av DNT Telemark).

Prosjektet er utenfor Østlandsområdet

Vi støtter først og fremst prosjekter som finner sted i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark, i tillegg til følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke.

Dette er områder hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Andre sparebankstiftelser gir støtte i andre deler av landet. Les mer om hvorfor vi først og fremst bidrar i dette området.

Det gis også støtte til tiltak av nasjonal verdi utenfor Østlandsområdet. Dersom du ønsker å søke støtte til et nasjonalt tiltak utenfor Østlandsområdet må du kontakte stiftelsen først. Her finner du kontaktinformasjon.

Se også

Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke støtte.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Her finner du kontaktinformasjon.

Vi har laget en liste med ti tips til en god søknad. Her finner du gode råd dersom du skal søke støtte.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?