Vårt geografiske område

Sparebankstiftelsen DNB gir først og fremst støtte til prosjekter på østlandsområdet. Hvilke områder, og hvorfor nettopp disse, kan du lese mer om her.

Gamledagers lokale bygdeliv opplever du på Lier Bygdetun. Hele tunet er et museum, som en ivrig gjeng frivillige tar vare på og utvikler.

Sparebankstiftelsen DNBs formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Sparebanken NOR virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriteres tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde, de tidligere fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder. Det finnes 37 sparebankstiftelser i Norge som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor dersom du har et prosjekt du vil søke om støtte til.

Du finner oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen.

Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansforetaksloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke pengene til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene opprinnelig kommer fra. Regelen ble strammet inn da finansieringsvirksomhetsloven ble endret i 2009.

Les mer om hvordan Sparebankstiftelsen DNB ble dannet.

Tildelinger til landsdekkende prosjekter

Når det gjelder prosjekter av nasjonal betydning gir vi bidrag utenfor Østlandsområdet. Dette innebærer store prosjekter som for eksempel Riksteaterets forestillinger for skoleelever eller Dykkernes ryddeaksjon.

Dersom du ønsker å søke støtte til et landsdekkende tiltak og søkerorganisasjonen er utenfor Østlandsområdet, må du kontakte stiftelsen. Her finner du kontaktinformasjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?