Et mer bærekraftig samfunn

Når dere planlegger tiltaket dere søker om støtte til, er vi opptatt av at dere tar hensyn til bærekraft og at vurderer bærekraftige løsninger i prosjektet.

I begrepet bærekraft legger vi alle dimensjonene i FNs bærekraftsmål, både de sosiale, miljømessige og økonomiske.

Her finner du FNs 17 bærekraftsmål.

Hva du må svare på i søknadsskjemaet

I søknadsskjemaet får du spørsmål om hvorvidt dere har tenkt på bærekraft når dere har planlagt tiltaket.

Dersom du krysser av for ‘Ja’ får du opp en liste med ulike bærekraftstiltak slik at du kan krysse av for de alternativene som er relevante for deres prosjekt.

Slik ser avkrysningsskjemaet ut i søknadsskjemaet:

Bildet viser avkryssingsskjemaet i søknadsskjemaet.

Inngrep i naturen

I søknaden spør vi også om prosjektet dere søker om støtte til vil innebære inngrep i naturen på en eller annen måte. Krever gjennomføringen at dere endrer på naturareal? Dette kan for eksempel gjelde dersom dere skal anlegge en sti, bygge en bro eller sette opp en utescene.

Dersom du svarer ‘Ja’ på spørsmålet, må du beskrive på hvilken måte prosjektet vil forårsake inngrep i naturen.

Støtte til initiativer for ansvarlig forbruk og redusert matsvinn

FNs bærekraftmål nummer 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, handler blant annet om å sikre bærekraftige forbruksmønstre og mindre matsvinn.

Stiftelsen ønsker å støtte flere initiativer som bidrar til å nå målene, og oppfordrer organisasjoner til å søke støtte til prosjekter som skal øke bevisstheten om forbruk og bidra til mindre matsvinn.

Les mer om å søke støtte til initiativer for ansvarlig forbruk.

Har du spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber i Sparebankstiftelsen DNB: Ansatte i administrasjonen.Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?