Et mer bærekraftig samfunn

Når dere planlegger tiltaket dere søker om støtte til, er vi opptatt av at dere tar hensyn til bærekraft og vurderer mest mulig bærekraftige løsninger i prosjektet.

Vi prioriterer søknader som fremmer ansvarlig forbruk og bidrar til bærekraftige valg. I begrepet bærekraft legger vi alle dimensjonene i FNs bærekraftsmål, både de sosiale, miljømessige og økonomiske. Her finner du FNs 17 bærekraftsmål.

Bærekraftige valg kan innebære gjenbruk og reparasjon, materialvalg, bedre energiløsninger, mer effektiv avfallshåndtering, rehabilitering fremfor å bygge nytt, og mye mer.

  • Søker dere om støtte til utstyr, innkjøp av møbler, inventar eller annet materiell, oppfordres det til å kjøpe brukt og/eller leie der det er hensiktsmessig.
  • Dersom dere søker støtte til verktøy og annet utstyr, er det en stor fordel om utstyret kan lånes ut og at dere reparerer fremfor å kjøpe nytt.
  • Dersom dere skal søke om støtte til drakter og uniformer må dere ha et opplegg for gjenbruk.

Hensynet til naturmangfold skal ivaretas i alle prosjekter der det er relevant.

Hva blir du spurt om i søknadsskjemaet?

I søknadsskjemaet får du spørsmål om hvorvidt dere har tenkt på bærekraft når dere har planlagt tiltaket.

Dersom du krysser av for ‘Ja’ får du opp en liste med ulike bærekraftstiltak. Du kan krysse av for de tre alternativene som er mest relevante for deres prosjekt. Dersom dere får tildelt støtte, blir dere senere bedt om å rapportere i sluttrapporten om hvorvidt dere har gjennomført tiltakene.

Slik ser avkrysningsskjemaet ut i søknadsskjemaet:

Bildet viser avkryssingsskjemaet i søknadsskjemaet.

Inngrep i naturen

I søknaden spør vi også om prosjektet dere søker om støtte til vil innebære inngrep i naturen på en eller annen måte. Krever gjennomføringen at dere endrer på naturareal? Dette kan for eksempel gjelde dersom dere skal anlegge en sti, bygge en bro eller sette opp en utescene.

Dersom du svarer ‘Ja’ på spørsmålet, må du beskrive på hvilken måte prosjektet vil forårsake inngrep i naturen.

Støtte til initiativer for ansvarlig forbruk og redusert matsvinn

FNs bærekraftmål nummer 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, handler blant annet om å sikre bærekraftige forbruksmønstre og mindre matsvinn.

Stiftelsen ønsker å støtte flere initiativer som bidrar til å nå målene, og oppfordrer organisasjoner til å søke støtte til prosjekter som skal øke bevisstheten om forbruk og bidra til mindre matsvinn.

Les mer om å søke støtte til initiativer for ansvarlig forbruk.

Har du spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber i Sparebankstiftelsen DNB: Ansatte i administrasjonen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?