Støtte til utstyr og verktøy som kan lånes ut til andre

Dersom dere søker støtte til utstyr er det en stor fordel om det kan lånes ut, at flere kan dele på det og at dere reparerer fremfor å kjøpe nytt.

Sarpsborg bandyklubb og Kirkens Bymisjon drifter møteplassen Dumpa. Her finnes også en utlånsordning for utstyr. (Foto: Christine Heim)

Stiftelsen prioriterer søknader som fremmer ansvarlig forbruk og bidrar til bærekraftige valg. Alle som søker om støtte til utstyr eller annet materiell, oppfordres til å kjøpe brukt og/eller leie der det er hensiktsmessig.

Dele på utstyr og verktøy

Vi kan gi støtte til verktøy og annet utstyr som dere kan låne ut til flere foreninger eller organisasjoner i nærmiljøet.

Når flere deler, øker fellesskapet lokalt, dessuten reduseres forbruket.

Eksempler på utstyr som kan deles kan være lyd- og lysutstyr til forestillinger, en eplepresse, regattabåter, utlånssykler eller kajakker. Vi oppfordrer også idrettslag til å spleise på anleggsutstyr.

Kjøp gjerne brukt

Dersom dere har fått støtte til innkjøp av utstyr, møbler og så videre, trenger det ikke å være nytt. Vi kan gi støtte til å kjøpe brukt. Som dokumentasjon i sluttrapporten kan dere da legge ved kvitteringer fra for eksempel bruktkjøpkontrakt, Vipps og Finn-dokumentasjon som viser bruktkjøpet.

Vi oppfordrer også til reparasjon i stedet for å kjøpe nytt.

Utlånsutstyr til aktiviteter

Ved å tilby utlånsutstyr senkes terskelen for å kunne delta på aktiviteter. Da er det mulig for flere å prøve en ny idrett eller aktivitet.

Stiftelsen kan gi støtte til utstyr til utlånsordninger for idretts- og friluftsutstyr for barn og unge. Slike ordninger kan være i regi av BUA, idrettslag eller lignende.

Kriteriene for å søke er de samme som for øvrige søknader til stiftelsen:

Mer informasjon om å søke støtte

Informasjon om å søke støtte til lyd- og lysutstyr til forestillinger.

Stiftelsen støtter initiativer for ansvarlig forbruk og redusert matsvinn.

Informasjon til idrettsforeninger som vil søke om støtte til drakter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?