Jentekoret/Damekoret, samarbeidsprosjekt

DET NORSKE DAMEKOR fikk 50 000 kroner til inspirere unge sangere gjennom jobbskygging og samarbeidskonsert med profesjonelle utøvere samt opprette samarbeid for videre arbeid med jobbskygging og ensembletrening for unge, aspirerende sangere i 2024

Instrumenter til musikkrom

FAU HALLAGERBAKKEN SKOLE fikk 30 614 kroner til å øke bruken og tilgjengeligheten av musikkrommet på Hallagerbakken skole i 2024

Belysning Galleri

MOSS KUNSTFORENING fikk 50 000 kroner til ny belysning i galleriet i 2024

Rekruttering til Musikkopplæring

BARNEORKESTERET BARRATT DUE fikk 50 000 kroner til et rekrutteringsprosjekt for økt interesse og deltagelse i Musikklek og Barneorkesteret i 2024