De unges festkonsert

HORTEN KOMMUNE får 50000 kroner til festkonsert i regi av Horten kulturskole

Orgelkids

LILLESTRØM KIRKELIGE FELLESRÅD får 90000 kroner til pipeorgel